Offline 26-07-2015

Offline 26-07-2015

Offline 26-07-2015

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

1 Số đồ chơi cho Sirius

Mở màn là Tay thắng 

Cây Trợ LựcLên Mâm Luôn
Quá ngầu phải không

Tổng Hợp Yamaha Sirius Độ Đẹp


Dưới đây là 1 số mẫu Sirius đã độ lại. Chúc các bạn xem vui vẻ.Offline 26-07-2015

Hình ảnh Offline Club Sirius HCM ngày 26-07-2015
Offline SIRIUS Club 26-07-2015
Offline SIRIUS Club 26-07-2015

Offline SIRIUS Club 26-07-2015
Offline SIRIUS Club 26-07-2015

Offline SIRIUS Club 26-07-2015
Offline SIRIUS Club 26-07-2015